meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : QUADRO800TST برند : Kranzle گروه : واترجت صنعتی

جرم زدایی و نظافت میکسر با واترجت

میکسر های صنعتی که دسترسی به نواحی داخلی آن ها محدود است، نیاز به نظافت برای جرم زدایی دارند. با استفاده از واترجت صنعتی و با تجهیز آن به لنس های بلند می توان به سادگی فرآیند نظافت میکسر ها را انجام داد.

درخواست اطلاعات :