meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : THERMC13/180 برند : Kranzle گروه : واترجت صنعتی

شستشوی آهن با واترجت صنعتی

همه قطعات مصرفی در محیط های صنعتی و نیمه صنعتی دچار آلودگی و یا فرسایش می شوند.

درخواست اطلاعات :