meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستشوی آهن با واترجت صنعتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Kranzle گروه : واترجت صنعتی کد محصول مربوط : THERMC13/180
همه قطعات مصرفی در محیط های صنعتی و نیمه صنعتی دچار آلودگی و یا فرسایش می شوند.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :