meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت سطح غبار آلود شهر با استفاده از سوییپر صنعتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM صنعت : سایر گروه : سوییپر کد محصول مربوط : DUEMILA

شستشو و نظافت شهری همواره نیازمند مدیریت و تجهیزات پیشرفته می باشد؛ استفاده از روش های سنتی شستشو و نظافت به منظور حذف آلودگی از سطح شهر فرآیندی غیر منظقی می باشد زیرا سرعت عملیات شستشو به روش دستی بسیار پایین می باشد، نظافت فضاهای وسیع شهری مستلزم به کار گیری نیروی فراوانی می باشد، کیفیت نظافت از این طریق بسیار پایین بوده و به همین دلیل پیشنهاد نمی گردد. در صورت بروز شرایط خاص مانند وقوع سیل یا زلزله و یا طوفان و حتی وزش باد های شدید، می توان موجب خسارت به سطح شهر گردد و باعث دو چندان شدن آلودگی و زباله شود؛ در چنین مواردی تحت هیچ شرایطی استفاده از روش سنتی به منظور نظافت و شستشو امکان پذیر نمی باشد و در مقابل استفاده از دستگاه های نظافت و شستشوی صنعتی می تواند در مدیریت شهری بسیار تاثیر گذار باشد. دستگاه سوییپر صنعتی وسیله ای مناسب برای جاروب خیابانی و نظافت شهری می باشد. دستگاه سوییپر صنعتی ویژگی هایی دارد که در ادامه بررسی می کنیم.

سوییپر سرنشین دار، مناسب برای نظافت شهری

دستگاه سوییپر صنعتی انواع متفاوتی دارد که هر کدام از آن ها کاربرد های گوناگونی دارند. نظافت فضا های وسیع شهری، نیازمند دستگاهی می باشد که محیط بیشتری را تحت پوشش قرار دهد؛ سوییپر سرنشین دار وسیله ای مناسب می باشد که با کنترل کاربر اداره میشود. این نوع از سویپر از طریق پوشش سطح بیشتر در واحد زمان، باعث بهبود سرعت فرآیند شستشو می گردد. دستگاه های سویپر با مکانیزمی خاص آلودگی ها را مکش کرده، سپس به مخزن منتقل می کند. این دستگاه با دارا بودن فیلتری قدرتمند مانع از بازگشت مجدد آلودگی ها به سطح شهر می شود و وسیله ای کاربردی است. به همین ترتیب علاوه بر نظافت و پاکیزگی باعث کاهش آلودگی شهری و صنعتی خواهد شد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :