meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت معابر خیابان و پارک ها با سوییپر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM گروه : سوییپر کد محصول مربوط : ATOM
مکان های عمومی همانند خیابان ها، پیاده رو ها، پارک ها و برخی نواحی وسیع روزانه محل رفت و آمد بسیاری از افراد هستند. نظافت، بهداشت و زیبایی این مناطق بسیار قابل اهمیت است؛ اما هر روز دچار آلودگی می شوند. این آلودگی ها ممکن است به علت گرد و خاک، برگ درختان، زباله ها و پسماندی که توسط برخی افراد بر زمین ریخته می شود، ایجاد شوند. نظافت مکان های عمومی در برخی مناطق پر رفت و آمد به صورت روزانه انجام می شود و معمولا به ساعاتی از شبانه روز یعنی نیمه شب ها و ساعات اولیه صبح موکول می گردد تا خللی در رفت و آمد ماشین ها و افراد ایجاد نشود. انجام این کار به روش جارو های سنتی باعث می شود روند نظافت نه تنها عملی سخت و طاقت فرسا برای نیروهای خدماتی باشد، بلکه با سرعت بسیار کمی انجام می شود. همچنین رفت و آمد نیرو ها در خیابان در نیمه شب، به علت نداشتن دید کافی خودرو ها موجب خطرات جبران ناپذیری خواهد شد. بنابراین باید به دنبال راه کاری بود که علاوه بر تسریع عمل جاروب خیابانی، باعث خستگی افراد نشود و هم چنین حافظ جان نیروهای خدماتی در مواقع عدم وجود دید کافی، باشد. استفاده از سوییپر یا دستگاه جاروب شهری چنین فوایدی را در بر خواهد داشت.

استفاده از سوییپر شهری در خیابان ها و معابر

سوییپر نوعی جاروب صنعتی است که توانایی نظافت سطوح هموار را داشته و برای جمع آوری انواع زباله، پسماند، گرد و غبار  موجود هم بر روی سطوح سخت مانند خیابان و هم نواحی چمن کاری شده مانند پارک ها قابل استفاده است. سوییپر دارای دو برس دیسکی کناری است که مواد و زباله ها را به مرکز دستگاه هدایت می کنند، سپس یک برس مرکزی رولی شکل به همراه سیستم مکش، مواد را به داخل مخزن پرتاب می کند. سوییپر ها از مناظر مختلفی تقسیم بندی می شوند به طور مثال از از نوع هدایت و یا نوع سیستم محرکه. از نظر نوع هدایت به دو دسته دستی و سرنشین دار تقسیم بندی می شوند که نوع دستی برای مکان های کوچکتر مورد استفاده قرار می گیرد، اما نوع سرنشین دار برای محیط های بزرگ و حتی خیابان ها و معابر بسیار مفید خواهد بود. سوییپر ها از نظر نوع سیستم محرکه دارای انواع باتری دار، بنزینی و گازوییلی هستند.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :