meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : ARA80BM100noBac برند : Columbus گروه : اسکرابر

افزایش سطح بهداشت در بیمارستان با اسکرابر آنتی باکتریال

به دلیل زمینه رشد میکروب در بیمارستان ها و اهمیت حفظ بهداشت در مهد کودک ها این محیط ها همواره باید تحت شستشو و نظافت قرار گیرند. استفاده از روش های دستی شستشو علاوه بر صرف حجم زیادی آب و مواد شوینده، شستشویی با کیفیت را ارائه نخواهد کرد. همچنین استفاده از روش های سنتی مانند طی و سطل می تواند زمینه ساز بروز خطراتی گردد. برای مثال پس از شستشو سطوح با روش دستی، کف خیس مانده و ممکن است با ایجاد بستری لغزنده موجب صدمه زدن به افراد گردد. به همین استفاده از روش های سنتی نظافتی برای برقراری پاکیزگی در محیط هایی مانند بیمارستان و... ، توصیه نمی شود و به جای آن استفاده از دستگاه های مکانیزه صنعتی مانند اسکرابر پیشنهاد می گردد. برای مکان هایی با سطح بهداشت مهم، دستگاه خاصی طراحی گردیده است که کاهش سطح میکروب را تضمین می کند؛ این دستگاه که اسکرابر بیمارستانی آنتی باکتریال نامیده می شود، علاوه بر افزایش سطح بهداشت، با خشک نگه داشتن محیط باعث برقراری امنیت می گردد و صدای کم آن برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای بیماران و... موثر می باشد. دستگاه اسکرابر انواع متفاوتی دارد که هر کدام برای مکان خاص و کاربرد بخصوصی می باشند.

ویژگی های اسکرابر سرنشین دار بیمارستانی باطری دار

بهره گیری از دستگاه های اسکرابر سرنشین دار برای شستشوی سطوح وسیع و گسترده مانند بیمارستان ها، بسیار مناسب می باشد و سرعت فرآیند شستشو را از طریق پوشش مساحت بیشتر در واحد زمان نسبت به مدل دستی افزایش می دهد. وجود باطری ژلی در اسکرابر سبب می شود که نگرانی از روی زمین بودن کابل وجود نداشته باشد و احتمال صدمه از طریق مزاحمت سیم روی زمین به صفر برسد. خاصیت آنتی باکتریالی این نوع اسکرابر تضمین می کند که پس از 3 روز استفاده 99.9% میکروب ها را از بین ببرد و باعث بهبود چشمگیر سطح بهداشت شود.

درخواست اطلاعات :