meta name="video_type" content="video/mp4" />

سوییپر و اسکرابر، مکمل های موثر نظافت صنعتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : other گروه : سایر کد محصول مربوط : IndustrialCleaning
دستگاه های نظافت صنعتی قادرند هرگونه فرآیند شستشو و نظافت را در هر محیطی انجام دهند؛ اما دستگاه های سوییپر و اسکرابر به نحوی مکمل هم می باشند، زیرا با استفاده از سوییپر صنعتی آلودگی ها جاروب شده و سپس با حرکت اسکرابر صنعتی و شسنشوی سطح نظافت شده، به طور کامل پاکیزگی به سطوح باز می گردد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :