meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : ARA80BM100 برند : Columbus گروه : اسکرابر

شستشوی با کیفیت پارکینگ مجتمع تجاری با اسکرابر

به منظور کاهش هزینه های نظافتی می توان از دستگاه های اسکرابر موجود هم به منظور نظافت سطوح داخلی و هم برای شستشوی سطوح بیرونی مجتمع های تجاری بهره برد.

درخواست اطلاعات :