meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت آلودگی شدید با سوییپر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM گروه : سوییپر کد محصول مربوط : DUEMILA
جمع آوری گرد و خاک از محیط های آلوده یک ضرورت به شمار می آید و این در حالی است که نظافت با استفاده از شیوه های دستی مقدار زیادی گرد و غبار مضر را وارد هوا می کند. 

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :