meta name="video_type" content="video/mp4" />

جمع آوری آلودگی های خیابان با سوییپر صنعتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM گروه : سوییپر کد محصول مربوط : DUEMILA
در گوشه و کنار خیابان ها و گذرگاه ها همواره مقدار زیادی گرد و خاک، زباله و دیگر آلودگی ها به چشم می خورد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :