meta name="video_type" content="video/mp4" />

استفاده از سویپر جهت نظافت پارکینگ

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM گروه : سوییپر کد محصول مربوط : SLALOME
سطح پارکینگ ها به دلیل انباشته شدن آلودگی های مختلف در دراز مدت نیازمند استفاده از یک ابزار نظافتی می باشد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :