meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت فرش اماکن مذهبی بوسیله دستگاه سویپر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : RCM گروه : سوییپر کد محصول مربوط : SLALOME

فرش و موکت مساجد و دیگر مکان های مذهبی در معرض انواع آلودگی ها بوده و به منظور زیباسازی جلوه محیط و رعایت نکات بهداشتی، بایستی نظافت شوند. مراجعه زیاد و روزانه افراد سبب شده تا نظافت مستمر امری ضروری برای این اماکن باشد. اگر نیروهای خدماتی وظیفه جاروب کردن دستی اماکن مذهبی را بر عهده بگیرند، علاوه بر صرف زمان زیاد، کیفیت قابل قبولی نیز مشاهده نخواهد شد. دستگاه سوییپر صنعتی با افزایش سرعت نظافت تا چند برابر، کاهش تعداد نیروی انسانی، افزایش کیفیت جاروب زنی و عدم بازگردانی گرد و غبار به محیط، جایگزین روش های سنتی شده است. این دستگاه بوسیله برس جلویی خود آلودگی های محیط را جمع آوری کرده و آن ها را به بخش میانی دستگاه هدایت می کند. برس میانی نیز زباله ها را به داخل مخزن می فرستد.

نیروی محرکه سوییپر

دستگاه سوییپر از لحاظ چگونگی تامین نیروی محرکه به سه دسته مکانیکی، باتری دار و بنزینی یا دیزلی تقسیم می گردد. در سویپر های مکانیکی نیروی لازم جهت چرخش برس ها توسط کاربر و با حرکت دادن رو به جلوی دستگاه صورت می پذیرد. این دستگاه ها سازگار با محیط زیست بوده و در مدل های کوچک طراحی می شوند. در سویپر های باتری دار، موتور الکتریکی سبب حرکت دستگاه و چرخش برس های آن می شود. توانایی این سویپر ها جهت نظافت محیط بالا بوده و برای محیط های سرپوشیده پیشنهاد می شوند. اما سویپر های دسته آخر، دارای موتور بنزیتی یا دیزلی بوده و برای نظافت محیط های بیرونی با وسعت زیاد استفاده می شوند.

افزایش طول عمر برس دستگاه سوییپر

نگهداری مناسب برس های سویپر، دارای اهمیت بوده و از فرسایش دستگاه جلوگیری می کند. خرید برس های سویپر با قیمت مناسب و نه ارزان و بازبینی منظم الیاف برس در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند. اگر برس دستگاه بیش از اندازه با سطح تماس داشته باشد، فرسایش الیاف دور از انتظار نخواهد بود. آموزش نادرست کاربر و اعمال فشار اضافی به برس ها نیز خود باعث فرسایش برس ها می گردد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :