meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت حرفه ای سوله صنعتی با اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : ARA80BM100
بخش عمده ای از فعالیت های نظافتی در انبارها و سوله های صنعتی مربوط به تمیز نمودن سطح زمین می شود.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :