meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت محیط در مراکز صنعتی با واترجت صنعتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Oertzen گروه : واترجت صنعتی کد محصول مربوط : E400
بخش های مختلف یک کارخانه نیاز به نظافت و رسیدگی دارد از انباشته شدن آلودگی های صنعتی جلوگیری به عمل آید.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :