meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : THERM875-1 برند : Kranzle گروه : واترجت صنعتی

نظافت تجهیزات با کارواش صنعتی

تجهیزات و تاسیسات صنعتی همواره در معرض آلودگی های گوناگون قرار دارند. اکثریت این آلودگی ها عمیق و تثبیت شده می باشند. به همین دلیل نظافت و شستشوی آن ها کمی دشوار است. شستشوی این تجهیزات با روش های قدیمی و سنتی امکان پذیر نبوده و در صورتی که نظافت با این روش ها صورت گیرد نتیجه بهینه و مطلوب نخواهد بود. روش های قدیمی علی رغم صرف مقادیر زیادی از آب و مواد شوینده، به دلیل قدرت کم، کیفیت مورد انتظار را ارائه نخواهند کرد. به همین دلیل می بایست از شیوه ای استفاده کرد که با کاهش مصرف آب و مواد شوینده موجب کاهش هزینه ها شده و همچنین نتیجه مطلوب و با کیفیتی ارئه کند. دستگاه های نظافت صنعتی به طور کلی برای فرآیند های نظافتی بسیار مناسب بوده و می توان از آن ها برای شستشو و نظافت در رده های صنعتی نیز استفاده کرد. کارواش صنعتی (واترجت) دستگاهی بسیار کاربردی برای شستشوی تجهیزات و تاسیسات صنعتی با آلودگی های عمیق و تثبیت شده می باشد.

کارواش صنعتی آب گرم، مناسب برای شستشوی آلودگی های روغنی و عمیق تجهیزات صنعتی

با توجه به ساختار تجهیزات و نوع آلودگی های تثبیت شده این تاسیسات می بایست از روشی با قدرت پاک کنندگی بالا برای زدودن چربی و دیگر آلودگی ها بهره برد. به همین دلیل می توان از دستگاهی مانند واترجت که با قدرت فشار آب به شستشو می پردازد استفاده کرد. در میان انواع متفاوت دستگاه کارواش صنعتی، واترجت آب گرم بهترین گزینه برای زدودن آلودگی های روغنی و عمیق است. قدرت آب گرم در پاک کنندگی بر هیچ کس پوشیده نیست و استفاده از آن در شستشوی تجهیزات صنعتی موجب کاهش زمان نظافت به دلیل بهبود کیفیت خواهد شد. به این ترتیب نیاز به تکرار مجدد نظافت تا دستیابی به نتیجه مطلوب وجود نخواهد داشت و از این طریق شستشو سرعتی و بهینه خواهد شد.

درخواست اطلاعات :