meta name="video_type" content="video/mp4" />

نظافت پارکینگ مجتمع تجاری با سوییپر اسکرابر

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Columbus گروه : اسکرابر کد محصول مربوط : COMBO

در مراکز تجاری، فضایی برای پارکینگ در نظر گرفته می شود که به دلیل تردد خودرو ها و دیگر آلودگی ها، تمیزی اولیه خود را از دست می دهند. برای نظافت این مراکز استفاده از روش دستی شستشو کارساز نبوده و زمان و زحمت زیادی از افراد تلف می کند. دستگاه نظافتی سوییپر اسکرابر با برخورداری از برس های نظافت و شستشوی عریض، امروزه جایگزین ایده آلی برای ابزار های دستی به حساب می آید.

نحوه عملکرد سوییپر اسکرابر

دستگاه سوییپر اسکرابر یک دستگاه ترکیبی خودرویی برای نظافت و شستشوی سطوح در محیط های وسیع می باشد. این دستگاه جهت نظافت سطح از برس های جانبی و مرکزی بهره می برد. این برس ها آلودگی ها و زباله ها را از اطراف جمع آوری می نمایند. برای شستشوی سطوح نیز برس میانی برای این دستگاه تعبیه شده است. این برس آغشته به آب یا محلول شستشو، با چرخش بر روی سطح، زمین را شستشو می دهد. تی خشک قرار گرفته در بخش انتهایی و کناری سوییپر اسکرابر نیز وظیفه جمع آوری آب آلوده به منظور انتقال آن ها به مخزن آب کثیف را بر عهده دارد. قدرت عملکرد بالا، پهنای نظافت و شستشوی عریض و مخازن آب و زباله حجیم دستگاه موجب شده تا عملیات نظافت محیط های وسیع به طور کامل و موثر انجام گیرد.

نظافت پارکینگ با سوییپر اسکرابر

کارایی بالای دستگاه سوییپر اسکرابر موجب شده تا از آن در پارکینگ مجتمع های تجاری و مراکز خرید بزرگ استفاده شود. این دستگاه به مانند یک خودرو و به آسانی توسط کاربر قابل کنترل و هدایت است. امکان حرکت سوییپر اسکرابر بر روی رمپ هایی با شیب کم موجب شده تا بتوان از این دستگاه نظافتی جهت نظافت پارکینگ ها استفاده نمود. نظافت و سپس شستشو و خشک کردن سطح بطور کامل و در مدت زمان کمی توسط سوییپر اسکرابر انجام می گیرد.

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :