meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : ARA80BM100 برند : Columbus گروه : اسکرابر

رفع آلودگی های کف سالن انتظار فرودگاه با اسکرابر سرنشین دار

سالن های انتظار فرودگاه ها به دلیل حجم بالای تردد و وسعت زیاد، نیازمند تجهیزات نظافتی کارآمدی هستند.

درخواست اطلاعات :