meta name="video_type" content="video/mp4" />
در حال بارگزاری ویدئو...
کد محصول مربوط : NOVE برند : RCM گروه : سوییپر

نظافت موثر آلاینده های خشک با سوییپر

جمع آوری و حذف آلاینده ها از فضا های بیرونی و شهری با استفاده از شیوه های سنتی بسیار زمان بر بوده و موجب اننتشار ذرات ریز گرد و غبار در محیط پیرامون می گردد. 

درخواست اطلاعات :