meta name="video_type" content="video/mp4" />

شستن نمای بیرونی ساختمان با واترجت صنعتی

در حال بارگزاری ویدئو...
برند : Kranzle گروه : واترجت صنعتی کد محصول مربوط : 1152TST

نمای بیرونی ساختمان ها به جهت قرار گیری در معرض آلودگی های مختلف، از حالت اولیه خود خارج می شوند. عدم توجه به رفع آلودگی نمای ساختمان ها، موجب نا زیبا دیده شدن آن می گردد. این آلودگی ها عموما در نقاط با دسترسی دشوار قرار داشته و به سختی شستشو می شوند. 

درخواست اطلاعات :

ویدئوهای مرتبط :